WERKWIJZE

ZO WERKT KOPPCOACHING

WAT IS JOUW COACHVRAAG? WAAR LIGT JOUW VERLANGEN?

Als KOPPcoach combineer ik mijn ervaringsdeskundigheid en goed ontwikkelde intuïtie als Kind van Ouder met Psychische Problemen, met mijn vaardigheden als coach. Uitgangspunt van een coachtraject is altijd de coachvraag. Die formuleren we samen. Hij gaat over waar jij tegenaan loopt en wat je graag anders zou willen. Welk verlangen ligt daaraan ten grondslag? ‘Ik wil normaal omgaan met mijn ouders’ kan bijvoorbeeld betekenen: Ik verlang naar een gevoel van thuiskomen. Los van of dat überhaupt mogelijk is bij jouw ouders, is dat een betekenisvol verlangen waar je mee kunt werken.

CONTACT MAKEN MET DE ONDERSTROOM, MET RESPECT VOOR JOUW OVERLEVINGSSTRATEGIEËN

Wat is het dat maakt dat je dat verlangen niet vervuld krijgt? Durf je dat werkelijk onder ogen te zien? Wat is van jou en wat is van de ander, je vader of moeder meestal? Wat is van nu en wat is van toen? We doen dit onderzoek samen. Hierbij is het nodig om je overlevingsgedrag laagje voor laagje te onderzoeken, te erkennen en te eren. Dat heeft jou namelijk gebracht waar je nu bent. Zodra je dat kunt, krijg je zicht op wat eronder ligt. Ik geef feedback en suggesties, spiegel wat ik bij je zie en begeleid je in oefeningen om op een dieper niveau te komen. Zo nodig ik je op allerlei manieren uit om contact te maken met jezelf en jouw unieke verhaal.

VORMEN VAN BEGELEIDING

Een coachingtraject kan korter of langer duren, afhankelijk van de vraag. Bij een enkelvoudige coachvraag kunnen een paar sessies voldoende zijn. De gemiddelde duur voor een coachtraject is zo’n acht à negen sessies. Naarmate de coachvraag meer omvat, kan het coachtraject ook langer worden.

Dit bespreken we in de intake. Na een sessie of vier evalueren we samen. En ook verderop in het traject kijken we regelmatig of je nog tevreden bent met de begeleiding. En of we bijvoorbeeld de frequentie van de sessies moeten aanpassen. Jij bent degene die bepaalt.

Losse sessies behoren ook tot de mogelijkheden, met name als je al ervaring hebt met persoonlijke ontwikkeling, maar ergens een knoop tegenkomt waarbij je graag even een zetje in de goede richting krijgt.

E-mailcoaching kan een optie zijn wanneer je – om wat voor reden dan ook – het directe contact niet wilt aangaan. Een voorwaarde voor e-mailcoaching is wel dat je je schriftelijk goed kunt uitdrukken.

Online coaching tenslotte is een optie voor als je ver weg woont. Maar het directe contact is vele malen effectiever; als je voor deze vorm van coaching kiest, wil ik je dus toch graag eens in de zoveel tijd ‘live’ spreken.

KLAAR IS HET NOOIT, MAAR JE KUNT ZELF WEER VERDER

Het doel van alle begeleidingsvormen is om zicht te krijgen op je gedragspatronen en ze gevoelsmatig in een steeds vroeger stadium te gaan herkennen. En vervolgens keuzevrijheid gaan ervaren in het inzetten daarvan: je hebt al eens ervaren dat het niet fataal afliep toen je je overlevingsstrategie achterwege liet, al werd je misschien wel diep geraakt. Kies je voor de oude of voor een nieuwe weg? Per situatie kun je dat afwegen en je bent werkelijk geheel vrij in je keuze. Je voelt na enige oefening zelf welk gedrag daarbij helpend en welk gedrag niet helpend is. Als je er een beetje ervaring mee hebt, is het tijd om met de coaching te stoppen. Je kunt dat wat je geleerd hebt zelf inzetten en je zo verder ontwikkelen.

Natuurlijk kun je als je dat wilt altijd weer contact opnemen voor een terugkomsessie, voor kortdurende ondersteuning of voor een ‘onderhoudscontract’.