PUBLICATIES

MIJN TWEEDE BOEK IS EIND AUGUSTUS 2021 VERSCHENEN

VAN TABOE NAAR TRAUMABEWUST
Met aanbevelingen van traumadeskundige Franz Ruppert en hoogleraar innovatie in de ggz Floortje Scheepers. De illustraties zijn van Angelique Desiree
Bestellen? Klik op het boek!

Waar gaat het over?
Van taboe naar traumabewust is een vanuit ervaringsdeskundigheid ontwikkeld perspectief op het onderwerp trauma, inclusief een visie op hoe de ggz van de toekomst eruit zou kunnen zien. Geduid en doorleefd vanuit mijn eigen ervaringen en die van meer dan honderd klanten in mijn praktijk voor volwassen KOPP: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen of KOV: Kinderen van Ouders met een Verslaving. 
De boodschap van het boek is: psychische/ psychiatrische diagnoses betreffen geen hersenstoornissen, maar heel begrijpelijke en diep-menselijke reacties op jong psychotrauma. Als we dat breed gaan erkennen, kunnen we een enorme winst behalen op het gebied van gezondheid en welzijn.

Voor wie is het?
Iedereen die belangstelling heeft voor psychische gezondheid en psychisch lijden. Het is interessant voor volwassen KOPP/KOV, maar de doelgroep is veel breder. Het boek past in de beweging die er momenteel gaande is in de ggz, een beweging naar de inzet van multideskundigheid, naar minder professionele afstand en naar normalisering van de uit de hand gelopen diagnostiek. Ik probeer een brug te slaan tussen de werelden van ggz en persoonlijke ontwikkeling. Het boek is daarmee ook bedoeld als inspiratie voor hulpverleners van alle soorten, zowel in de reguliere ggz als in het ‘alternatieve’ circuit.

Tekst achterkant:
Trauma. Dat dat alleen zou gaan over afschuwelijke en uitzonderlijke gebeurtenissen, is een hardnekkig misverstand. Kassandra Goddijn legt op een begrijpelijke manier uit wat trauma wél is. Niet de gebeurtenis zelf, maar onze lichamelijke en emotionele reacties daarop die nog tientallen jaren na dato voor grote problemen kunnen zorgen. Die problemen zien we in ruime mate overal om ons heen. We beseffen alleen niet wat we zien. We lijken het verband ook niet te wíllen zien.
Kassandra Goddijn schetst in vlotte taal wat dat taboe betekent. Hoe het maakt dat trauma zich van generatie op generatie blijft verspreiden. Met een almaar groeiende hoeveelheid psychisch lijden tot gevolg. 
Want, zoals veel hulpverleners en ervaringsdeskundigen al lang weten: psychische en psychiatrische problemen zijn geen aandoeningen of hersenstoornissen. Het zijn invoelbare en diep-menselijke reacties op jong psychotrauma. 

Het integreren van trauma is de weg naar herstel. En dat begint bij traumabewustzijn. 

 

 

 
In the pocket!
 
 

 

ANDERE PUBLICATIES VAN KASSANDRA GODDIJN

Volwassen KOPP naar een leven in vrijheid
Gratis te downloaden e-book Volwassen KOPP naar een leven in vrijheid (juli 2015): een gids voor volwassen KOPP/KVO

Website Maar Je Ziet Er Niks Van
Gastblog december 2021

Website tijdschrift Deviant
Artikel / boekbespreking januari 2017

Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij
Column februari 2016

 

KOPP-PUBLICATIES BIJ / DOOR ANDEREN

Hier vind je een lijst met KOPP-publicaties. Ook voor kinderen, ingedeeld naar leeftijd.