KOPP-blog: Intuïtief weten

IK KIJK NAAR HET INTRO VAN Anne Marsman bij een webinar. Anne legt uit hoe zij onderzoek heeft gedaan en wetenschappelijk bewijs heeft geleverd van de impact van trauma op het lichaam. Ik ben blij met Anne Marsman. We streven hetzelfde doel na; verbetering van de (zelf)zorg door middel van traumabewustzijn. Zij heeft onlangs haar belangrijke website gelanceerd: www.traumanet.nl.
Anne komt voort uit de academische wereld. Daar zijn de dingen pas waar als ze wetenschappelijk bewezen zijn. Wat er nieuw is aan haar boodschap, is dat hij nu eindelijk gehoord kan worden. De boodschap zelf is allerminst nieuw. Er zijn vele hulpverleners die al tientallen jaren traumabewust en lichaamsgericht werken.

Waar haalden die begeleiders hun wijsheid vandaan? Zonder wetenschappelijk bewijs? Kennelijk is er ook een andere bron van kennis. En dat klopt; een bron die door de wetenschap met zeer veel wantrouwen bejegend wordt: de intuïtie. Wat is intuïtie eigenlijk, en wat is hij waard?

Iedereen zal het misschien anders definiëren. Voor mij is het intuïtieve weten een weten dat niet alleen voortkomt uit de ratio, maar in gelijke mate uit alle vier deze informatiegebieden: cognitief, emotioneel, fysiek en spiritueel. Als een aanname op alle vier die gebieden past, voelt dat voor mij als het op zijn plek vallen van een puzzelstukje. Een zacht indalen van een besef, een soort klik: dit klopt. Zo zit het.
En natuurlijk check ik dat dan bij anderen: voelt deze conclusie voor jou ook als kloppend? Veel van mijn ervaringskennis heb ik op die manier getoetst. Anderen bleken, los van mij, op dezelfde antwoorden te komen als ik. Dat gaf me zelfvertrouwen. Als kind heb ik geleerd om mijn intuïtie te wantrouwen en zelfs af te snijden. Dat was een kwestie van overleven. Ouders die psychisch lijden, verdragen geen zuivere intuïtie. Veel te confronterend.
Als volwassene moest ik de omgekeerde beweging maken en leren dat mijn intuïtie het meest waardevolle deel is van mij.
Intuïtie als betrouwbare bron van kennis. Niet in beton gegoten, om altijd te blijven toetsen, maar indien zorgvuldig gebruikt: betrouwbaar.

Er is wel een addertje onder het gras. Het vervelende van intuïtie is dat die voor een ongeoefende persoon gemakkelijk te verwarren is met overlevingsgedrag. Trauma en de daaruit volgende overlevingsmechanismen verstoren het intuïtieve weten enorm. Zolang je je daarvan nog niet bewust bent, kan je geen onderscheid maken tussen je overtuigingen en je intuïtie. Als je bang bent voor honden bijvoorbeeld, kan je denken dat het je intuïtie is die jou ingeeft dat honden niet te vertrouwen zijn, je haren gaan immers overeind staan. In werkelijkheid vertelt jouw lichaam je een oud verhaal dat misschien niet eens van jouzelf is.
Traumabewustzijn is daarom een voorwaarde om je intuïtie zuiver te gebruiken. Zonder traumawerk verkondigt de intuïtie aantoonbare onwaarheden. Dat is de reden dat de wetenschap er niets van moet hebben en zich liever baseert op bewijs. Heel begrijpelijk, maar ook doodzonde: dat is het kind met het badwater weggooien! Het is niet de intuïtie die onbetrouwbaar is, maar het verwarren van intuïtie met overlevingsgedrag.

Onverwerkt trauma en overlevingsgedrag geven onzuiverheid in de waarneming. Dat kenmerkte onze ouders; wij hebben daaronder geleden. Het kenmerkt ook ons KOPP’ers. Wij interpreteren bijvoorbeeld vriendelijk gedrag als vijandig en vice versa, we begeven ons in onveilige situaties omdat ze ze bekend en dus vertrouwd aanvoelen. Als je geen bodem vindt in je intuïtie, maakt dat het leven moeilijk en dat merken we. Hoe zuiverder je waarneming, hoe beter je in staat bent om je te handhaven als een volwassene. Als je dat weet, is het een logische stap om traumawerk te doen. Veel KOPP'ers doen dat dan ook en (her)ontdekken zo de kracht van hun intuïtieve weten.

Terug naar Anne Marsman. Op haar website vind je een schat aan informatie over trauma. In de academische wereld gelooft men in bewijs en is de zuiverheid vaak ver te zoeken. Alhoewel zij zelf uit die wereld afkomstig is, geeft Anne met traumanet ruimte aan andere vormen van kennis. Hopelijk vergroot haar platform het traumabewustzijn.