Trainingen

Trainingen

INNERLIJKE BALANS I
Gebaseerd op een model van de Transactionele Analyse

Doel: inzicht en invloed krijgen op je innerlijke emotionele balans.
Middel: een helder model dat je helpt om je communicatie met jezelf en met anderen in kaart te brengen en te begrijpen, zowel op cognitief niveau als emotioneel en energetisch.

Ik heb een model uit de Transactionele Analyse (TA) doorontwikkeld tot het BalansModel vanuit de invalshoek van ervaringsdeskundigheid. Ik ben ervaringsdeskundig als ex-ggz-cliënt en als KOPP. Het model geeft een overzicht van het volledige repertoire van menselijk gedrag, en daarmee van psychische (on)gezondheid. Je krijgt daardoor veel inzicht in (systemische) dynamieken waar je zelf mee te maken hebt, of hebt gehad met je ouder(s). Je gaat op een geheel nieuwe manier naar jouw eigen kwetsbaarheden kijken.

Mijn uitgangspunt is: onbalans in de interne communicatie geeft psychische problemen. Hoe meer innerlijke balans, hoe beter je psychische gezondheid. En daar kun je heel concreet en actief mee aan de slag.

In de eerste training licht ik het model toe en wisselen we daar gezamenlijk herkenningspunten over uit. Vervolgens maken we een begin met het ervaren van de verschillende dynamieken. Je zult merken dat dat al heel veel helder maakt dat je voorheen nooit op een rijtje kreeg.

INERLIJKE BALANS II
Alleen als vervolg op Innerlijke Balans I. Je kunt deze training zo vaak herhalen als je wilt. 

In de tweede training maken we persoonlijke opstellingen op basis van het model, waardoor je ervaart hoe je op een niet-dwingende manier invloed kunt uitoefenen op jouw eigen emotionele huishouding.

Deelnemers brengen persoonlijke situaties in die we vervolgens gezamenlijk uitwerken. Alle deelnemers kunnen actief meewerken in de opstellingen die we maken. Het brengt altijd nieuwe inzichten en leerervaringen mee, ongeacht of je zelf inbrenger bent, meewerkt aan andermans opstelling of (als je dat wilt) alleen maar observeert.

Kosten voor deze drie uur durende trainingen: €95,= ex BTW.
Kom je met z’n tweeën, dan betaal je samen €180 ex BTW.
Doe je Innerlijke Balans I en II, dan betaal je €180 ex BTW.

Mail gerust bij als je vragen hebt. Bij voldoende belangstelling benader ik geïnteresseerden voor het prikken van een datum. 
Mensen die op de wachtlijst staan voor een traject bij KOPPcoaching hebben voorrang. 

Ik heb belangstelling!