Training Psychische gezondheid

 

PSYCHISCHE GEZONDHEID
De definitie van ‘psychische gezondheid’ als zijnde ‘de afwezigheid van psychische ziekte’ is achterhaald. Iedereen ervaart van tijd tot tijd  psychische klachten.

Deze training is bedoeld voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg

Doel: kennismaken met een radicaal andere kijk op de psychische gezondheid, bottom up in plaats van top down
Middel: het gebalanceerd combineren van ratio (denken) én ervaren (voelen)

Wat is het verschil tussen psychische klachten en psychiatrische ziektebeelden? Is de invalshoek van de somatiek, het denken in termen van ziekte en gezondheid, eigenlijk wel van toepassing op de psyche? Als ervaringsdeskundige denk ik van niet. ‘Psychische gezondheid’ en ‘psychische ziekte’ zijn twee kanten van één spectrum. Niemand is 100% psychisch gezond en niemand is 100% psychisch ziek, allemaal bevinden we ons ergens daar tussenin. En gedurende ons leven bewegen we ons in dat spectrum.

In het eerste deel van deze training draag ik verschillende modellen aan die deze kijk op psychische gezondheid illustreren. Deelnemers ervaren zelf welke emotie de verschillende posities in de modellen met zich meebrengen, en krijgen daarmee een diepgaand inzicht in het spectrum van het psychische functioneren.

In het tweede deel van deze training kijken we naar wat hieruit volgt voor de rol van de hulpverlener. Vanuit dit gezichtspunt hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om onze eigen psychische gezondheid te bevorderen. De hulpverlener reikt methodes aan om daarvoor de nodige vaardigheden te ontwikkelen. Hij/zij krijgt inzicht in de herstelprocessen van mensen met ernstige psychiatrische diagnoses.