Publicaties en visie

MIJN TWEEDE BOEK LIGT Nu bij de vormgever!

Van taboe naar bewust –
wat trauma met ons doet
Met een aanbeveling van Franz Ruppert

Verschijnt: zomer 2021
Formaat: zo’n honderd pagina’s
Prijs: tussen de €18 en €23
Met illustraties van Angelique Desiree
Interesse? schrijf je vast in!

Waar gaat het over?
Van taboe naar bewust is een vanuit ervaringsdeskundigheid ontwikkeld perspectief op het onderwerp trauma, inclusief een visie op hoe de ggz van de toekomst eruit zou kunnen zien. Geduid en doorleefd vanuit mijn eigen ervaringen en die van meer dan honderd klanten in mijn praktijk voor volwassen KOPP: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen of KOV: Kinderen van Ouders met een Verslaving. 
De boodschap van het boek is: DSM-diagnoses zijn geen hersenstoornissen, maar heel begrijpelijke en diep-menselijke reacties op jong psychotrauma. Als we dat breed gaan erkennen, kunnen we een enorme winst behalen op het gebied van gezondheid en welzijn.

Voor wie is het?
Iedereen die belangstelling heeft voor psychische gezondheid en psychisch lijden. Het is interessant voor volwassen KOPP/KOV, maar de doelgroep is veel breder. Het boek past in de beweging die er momenteel gaande is in de ggz, een beweging naar de inzet van multideskundigheid, naar minder professionele afstand en naar normalisering van de uit de hand gelopen diagnostiek. Ik probeer een brug te slaan tussen de werelden van ggz en persoonlijke ontwikkeling. Het boek is daarmee ook bedoeld als inspiratie voor hulpverleners van alle soorten, zowel in de reguliere ggz als in het ‘alternatieve’ circuit.

Concepttekst achterkant:
Kassandra Goddijn had een moeder met schizofrenie. Daarmee behoort zij tot de meer dan een half miljoen volwassenen in Nederland die vallen onder de doelgroep KOPP: Kind van Ouder met Psychische Problemen. En dat is een voorzichtige schatting. Zij begeleidt sinds 2013 andere volwassen KOPP’ers naar autonomie in verbinding.

Vanuit haar de invalshoek van ervaringsdeskundige schrijft zij in dit boek over de betekenis van psychotrauma. Kassandra neemt niet alleen haar eigen ervaringen, maar ook die van zeer veel anderen mee in haar visie. Zij was van jongs af aan op een gepassioneerde manier geïnteresseerd in psychologie. De tijd die zij zelf heeft doorgebracht in een therapeutische gemeenschap met vele andere cliënten, als jonge twintiger, beschouwt zij als het begin van haar opleiding tot ervaringsdeskundige. 

Dit boek is het resultaat van dertig jaar ervaringen rangschikken, proberen te doorgronden, informatie zoeken, conclusies trekken en toetsen. Kassandra is autodidact, zij heeft haar eigen opleiding samengesteld waarbij zij zich heeft laten leiden door haar nieuwsgierigheid en verlangen om de menselijke psyche te doorgronden. Juist doordat zij niet aan een universiteit heeft gestudeerd is ze in staat om out-of-the-box verbanden te leggen die in de academische wereld niet per se worden gewaardeerd. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een expert op haar vakgebied volwassen KOPP en traumawerk, geïnspireerd door deskundigen en wetenschappers als Peter Levine, Franz Ruppert en Bessel van der Kolk.  

Haar visie op psychische gezondheid en de betekenis van psychotrauma daarin is urgent en hoopvol. Haar conclusies zijn ook ontluisterend; het vraagt moed om dit boek te lezen en de implicaties van haar visie werkelijk te laten binnenkomen. 

Voor iedereen die het aandurft om op een andere manier naar psychisch lijden te gaan kijken!

Verschijnt: zomer 2021.
Formaat: zo’n honderd pagina’s
Prijs: tussen de €18 en €23
Interesse? schrijf je vast in!

publicaties van kassandra goddijn

Volwassen KOPP naar een leven in vrijheid
Gratis te downloaden e-book Volwassen KOPP naar een leven in vrijheid (juli 2015): een gids voor volwassen KOPP/KVO

stapel e-books

Website tijdschrift Deviant
Artikel / boekbespreking januari 2017

Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij
Column februari 2016

Deviant, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij
Column september 2013

publicatiesVisie op de ideale zorg voor volwassen Kopp

Lees hier de visie die ik heb geschreven om te delen met staatssecretaris Paul Blokhuis tijdens een rondetafelconferentie over de zorg voor volwassen KOPP. Deze stond gepland voor begin april, maar is uitgesteld vanwege de corona-crisis.

KOPP-publicaties bij / door anderen

Hier vind je een lijst met KOPP-publicaties. Ook voor kinderen, ingedeeld naar leeftijd.